československé opevnění

Odkazy

Sránky o ČS. lehkém opevnění z let 1936-1938

Stránky o Československém  těžkém opevnění

Databáze Československého těžkého opevnění z let 1935-1938

Ukázkový odkaz

 
Text můžete změnit v administraci